Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 20/02/2019

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ. Với các nội dung chủ yếu như sau:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:
1. Tên quỹ đất: 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2).
2. Địa điểm: Phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 47 lô đất với diện tích 8.407,36 m2 (Chi tiết từng lô theo trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 28/12/2018).
4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông đã được thảm nhựa và bó vỉa, đã lát gạch vỉa hè; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước… cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư.
7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh - Giai đoạn 3, thuộc phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thành giai đoạn 3 (đợt 2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án.
9. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.148 khách