Tìm kiếm
Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/01/2019
Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 7/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung tồn tại, bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là PCCC&CNCH); tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, chợ… gây thiệt hại lớn về tài sản. 
Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCCC&CNCH, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 09/01/2019, UBND tỉnh có Chỉ thị số 03/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH tại địa bàn, lĩnh vực, cơ sở thuộc phạm vi quản lý. 
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua. Cần phải xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; các sở: Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Đại học Huế và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH; tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố… đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tại các chung cư, khu dân cư, tổ dân phố. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh. 
Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục “An toàn PCCC” để phát sóng định kỳ hàng tuần. 
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, vận động hướng dẫn người dân tự trang bị các thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ, các thiết bị phục vụ thoát nạn, thoát hiểm. 
3. Công an tỉnh tăng cường chức năng tham mưu, nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an; hàng năm tham mưu tổ chức diễn tập hàng từ 01 - 02 phương án chữa cháy và CNCH quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng. 
Phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất toàn diện công tác PCCC&CNCH tại các cơ quan, tổ chức, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. Trong đó, chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra về PCCC đối với người đứng đầu, các cơ sở, địa bàn còn nhiều tồn tại, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định pháp luật về PCCC&CNCH nhưng chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm. 
Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. 
Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành PCCC cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, do lãnh đạo UBND cùng cấp làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ theo phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng… phục vụ Tết. 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định của Trung ương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí Khu dân cư an toàn PCCC và các tiêu chí an toàn PCCC khác để tạo cơ sở pháp lý đưa việc thực hiện các quy định PCCC, tiêu chí an toàn PCCC vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nghiên cứu xây dựng mới các mô hình an toàn trong PCCC phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương trong đó lấy Công an khu vực, lực lượng công an chính quy cấp xã làm nòng cốt trong quá trình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công tác PCCC đồng thời phối hợp tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn, hỗ trợ PCCC&CNCH” tại KCN Phú Bài và các mô hình an toàn về PCCC khác để nhân rộng trong toàn tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án củng cố, hoàn thiện và trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ PCCC&CNCH trong toàn tỉnh. Hướng dẫn thành lập mới và thường xuyên kiểm tra, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; quan tâm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, kiến thức của lực lượng này trong việc tổ chức thực hiện quy định an toàn về PCCC tại cơ sở.
4. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương phối hợp với Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch liên quan về PCCC. Tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, gắn quy hoạch về PCCC vào các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch về ngành, lĩnh vực. Đối với quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu dân cư có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chung cư cao tầng phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC. Quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề… cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định; kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, giấy phép xây dựng và không nghiệm thu về PCCC, nghiệm thu hoàn thành đối với các dự án, công trình không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn, PCCC.
5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các địa phương tập hợp, đề xuất sửa chữa, lắp đặt, bổ sung các trụ nước chữa cháy, điểm (bến bãi) lấy nước tại các khu dân cư, khu đô thị và trên các tuyến đường; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương rà soát, nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để có giải pháp cải tạo, sửa chữa đối với các chung cư cũ trên địa bàn tỉnh hiện đang xuống cấp và không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH cho người dân sinh sống.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục về quy hoạch địa điểm, cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư, xây dựng trụ sở doanh trại của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã được Bộ Công an phê duyệt trước đây (Khu đô thị mới An Vân Dương; thôn Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền; xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc; khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô).
7. Các sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tiến hành thống kê cụ thể các cơ sở thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đang mất an toàn về PCCC do thiếu nguồn kinh phí trang bị, lắp đặt hệ thống, thiết bị PCCC, như: cơ sở chợ truyền thống, chợ đã được chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình kinh doanh (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), hợp tác xã, các cơ sở giáo dục, trường học, trụ sở cơ quan chính quyền để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có lộ trình bố trí nguồn vốn hợp lý để từng bước khắc phục trong thời gian tới.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. 
Phối hợp với Công an tỉnh tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, các cơ sở sản xuất có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen kẽ trong khu dân cư, các chợ, trung tâm thương mại, nhà liền kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, các cơ sở sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp quản lý phù hợp, chặt chẽ nhằm hạn chế những nguyên nhân có thể dẫn đến cháy, nổ. 
Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu… nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư; tham mưu giải quyết dứt điểm việc cơi nới, chiếm dụng lối đi chung, câu mắc đường dây điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định làm cản trở lối tiếp cận của xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi làm nhiệm vụ tại các chung cư trên địa bàn; vận động người dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có nguy hiểm cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư.
Các địa phương có rừng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động các phương án chữa cháy và đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy; thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.
Chỉ đạo củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng tại khu dân cư, tổ dân phố và phải xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại chỗ. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này đồng thời chủ động bố trí kinh phí để trang cấp phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định; giao trách nhiệm cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… trong việc phối hợp lực lượng dân phòng đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương. 
Hàng năm, 100% các khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng tại chỗ; đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.
9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất bố trí nguồn ngân sách phục vụ công tác PCCC&CNCH theo quy định. Thường xuyên theo dõi, cân đối ngân sách, đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chủ động cân đối nguồn kinh phí của địa phương chi cho các nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thẩm định, đề xuất các nguồn ngân sách để mua sắm, bổ sung trang bị, phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh và lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế “xã hội hóa” công tác PCCC để huy động được nguồn lực của xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH.
10. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện thuộc tuyến quản lý, đặc biệt là tại các khu dân cư, chung cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình và cơ sở trọng điểm.
11. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) kết quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 749 khách