Tìm kiếm
Triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày cập nhật 28/01/2019

Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND thị xã đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong Quý I và năm 2019. Cụ thể:

Chi cục Thuế thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể Thao thị xã thực hiện việc tuyên truyền các chính sách thuế như: Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điển tử khi bán hàng hóa, dịch vụ; tiếp tục tuyên truyền Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016; Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để đưa vào quản lý thu thuế kịp thời đối với hộ kinh doanh phát sinh, các đơn vị xây dựng ngoại tỉnh nhận thầu thi công công trình trên địa bàn, hoạt động xây dựng nhà tư nhân... Đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn nộp lệ phí Môn bài ngay trong tháng 01/2019; các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên… còn nợ đọng  nộp ngay từ đầu năm 2019 và nộp các khoản tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các phường, xã tích cực phối hợp với các Đội thuế để tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ đọng thuế đối với hộ khoán, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn. Thường xuyên chủ động bố trí cán bộ để thu thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp đảm bảo đạt 95% -100% trên bộ thuế.

Bưu điện thị xã Hương Thủy thường xuyên phối hợp, đối chiếu, trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện Ủy nhiệm thu thuế với Chi cục Thuế, phân công đội ngũ cán bộ UNTT có năng lực, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện thu thuế đối với hộ khoán đạt từ 95% trên bộ trở lên. Riêng lệ phí Môn bài phấn đấu trong tháng 01 thu đạt trên 95% so với bộ Môn bài.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đôn đốc các đơn vị tích cực chủ động thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước đã được giao, nhất là những nguồn thu đã được cân đối để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách toàn thị xã.

Công an thị xã thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục thuế - Bộ Tài Chính và Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an và Kế hoạch số 1252/KHLN ngày 07 tháng 4 năm 2008 giữa Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai quy chế phối hợp công tác phòng chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Trung tâm VH-TT&TT thị xã tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế qua hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân, người nộp thuế nắm rõ và nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật thuế hiện hành./.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 23 khách