Tìm kiếm
Về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 16/01/2019

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:
- Công tác quy hoạch, kế hoạch, điều hành ngân sách, đầu tư công, ngoại giao và quan hệ đối ngoại; quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình mục tiêu, dự án trong và ngoài ngân sách; chủ trương đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước;
- Công tác quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, địa giới hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, biên giới và các vấn đề biển Đông - hải đảo; thanh tra, phòng chống tham nhũng;
- Chỉ đạo chung công tác xúc tiến đầu tư; du lịch; công tác an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; phòng, chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn; giải phóng mặt bằng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách, nhạy cảm trong từng thời gian thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo nâng cao các chỉ số PCI, PAR, PAPI, ICT... của tỉnh;
- Theo dõi, chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương;
- Theo dõi và chỉ đạo các tố chức tư vấn phối họp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.
2. Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Phụ trách lĩnh vực khoa giáo văn xã:
- Văn hóa, thể thao, du lịch;
- Y tế, dân số và gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Giáo dục và đào tạo;
- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự;
- Xử lý thường xuyên về thi đua khen thưởng và kỷ luật;
- Tôn giáo; Giáo dục quốc phòng - an ninh;
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Lao động (bao gồm lao động trong nước và lao động nước ngoài), thương binh, xã hội và trẻ em; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; Chương trình xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm;
- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền;
- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác đối ngoại nhân dân;
- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Nhà Xuất bản Thuận Hóa, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế, các trường cao đẳng và các cơ sở y tế Trung ương trên địa bàn.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm:
- Tài chính, thuế, ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả (trừ giá đất), kế toán, kiểm toán, bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);
- Doanh nghiệp, cố phần hóa doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;
- Hoạt động khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh;
- Giao thông vận tải;
- Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Công tác dân tộc;
- Theo dõi và chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới;
- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn;
- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Dân tộc, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
4. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành gồm:
- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng);
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; Cụm tiểu thủ công nghiệp;
- Tài nguyên và môi trường; giá đất; đền bù, giải tỏa mặt bằng, tái định cư;
- Công tác đấu thầu, đấu giá (bao gồm đất, tài sản trên đất, cơ sở nhà đất, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh).
- Xây dựng và quản lý đô thị; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan nhà nước; tài sản công;
- Bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản;
- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;
- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan hành chính;
- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Theo dõi và chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;
- Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh;
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:
Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Cục Quản lý thị trường, Ban Quan lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh; Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với nội dung quyết định này đều bị bãi bỏ.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 780 khách