Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 16
Ngày cập nhật 24/11/2018

Chiều 21/11, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị lần thứ 16 để triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Lê Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, nhấn mạnh: Đây là những nghị quyết quan trọng, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đặc biệt, Nghị quyết 26 có vị trí, vai trò rất quan trọng, định hướng về mặt chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, sau khi kế hoạch được thông qua, đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ; thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thu hút, trọng dụng nhân tài; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất, phát huy vai trò giám sát của HĐND các cấp; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ...

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 960 khách