Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai tuần lễ học tập suốt đời 2018
Ngày cập nhật 01/10/2018

Chiều 25/9 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Xuân Giao - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan và UBND các phường, xã để triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuần lễ học tập suốt đời sẽ được tổ chức từ ngày 01 - 07 tháng 10 năm 2018, trong đó Lễ khai mạc được tổ chức vào sáng thứ Hai ngày 01/10. Chủ đề của tuần lễ: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan và các phường, xã, đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã Đỗ Xuân Giao yêu cầu các phường, xã, các trường Tiểu học &THCS, THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt dộng của tuần lễ; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ chức xe tuyên truyền lưu động; tổ chức Lễ khai mạc với điều kiện và hình thức phù hợp; tổ chức các lớp đào tạo nghề nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật cho nhân dân; các lớp bỗi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng...
Đối với công tác tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức sơ kết đảm bảo nội dung và thời gian, đồng thời thành lập tổ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nội dung sơ kết ở cơ sở, thực hiện nội dung xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời, công tác khuyến học khuyến tài năm 2018 tại các xã, phường để đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả.
 

Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.154 khách