Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2016 cho thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 05/04/2017

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 643/QĐ-UBND về Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và Đơn vị Quyết thắng cho 02 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc thị xã Hương Thủy, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016  gồm: 

I. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
1. Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Hương Thủy;
2. Ban Tổ chức Thị ủy Hương Thủy;
3. Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Hương Thủy;
4. Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Thủy;
5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy;
6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy;
7. Đài Truyền thanh thị xã Hương Thủy;
8. Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy;
9. Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hương Thủy;
10. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy;
11. Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy;
12. Ủy ban nhân dân phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy;
13. Ủy ban nhân dân phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.
II. Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng
1. Công an xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy;
2. Công an xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
III. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
*Tập thể
1. Hội Nông dân xã Dương Hòa, thị xã Hương Thuỷ;
2. Hội Cựu chiến binh phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ;
3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy;
4. Đài Truyền thanh thị xã Hương Thủy; 
5. Ủy ban nhân dân phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ;
6. Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương,  thị xã Hương Thuỷ. 
* Cá nhân
1. Ông Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Hương Thuỷ;
2. Ông Hoàng Trọng Duyệt, Trưởng phòng Phòng Nội vụ thị xã Hương Thuỷ;
3. Bà Võ Thị Minh Thảo, Trưởng phòng  Phòng Lao động, Thương binh và xã Hội thị xã Hương Thủy;
4. Ông Phạm Xuân Tám, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Hương Thủy; 
5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Thủy;
6. Ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy;
7. Ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy;
8. Ông Trương Văn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy;
9. Ông Phan Duy Hải, Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.557 khách