Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Ngày cập nhật 21/03/2017

Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại cũng đã góp phần quảng bá, tuyên truyền hình ảnh quê hương Hương Thủy, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương đến các đối tác trong và ngoài nước, từ đó mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế; khuyến khích, động viên bà con Việt kiều ở nước ngoài gắn bó với quê hương, trở về đầu tư các chương trình, dự án SXKD, đào tạo nghề, góp phần gải quyết công ăn việc làm cho con em địa phương, cải thiện môi trường đầu tư góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm do Thị ủy đề ra. 

Những kết quả tích cực đạt được

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, Ban Thường vụ Thị ủy đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương trong từng giai đoạn của thời kỳ đổi mới và hội nhập, bám sát các định hướng mục tiêu, bảo đảm các nguyên tắc, tuân thủ theo các phương châm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của công tác thông tin đối ngoại; đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 10/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2012 - 2020” gắn với triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và các nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, 6 (khoá XIV) về “xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” và “xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; thường xuyên tăng cường tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, các sự kiện trong và ngoài nước, tuyên truyền về biển đảo… đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong toàn thị xã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Đảng, quản lý Nhà nước, lớp đảng viên mới, lớp chính trị hè của giáo viên, cán bộ ngành giáo dục... kết hợp tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của thị xã, tỉnh; khẳng định thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm đến an toàn, tin cậy của các nhà đầu tư và du khách. Kết quả đã mở 40 lớp với hơn 2.694 cán bộ, đảng viên tham dự.

Báo cáo tình hình Biển Đông tại xã Thủy Bằng

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền còn chú trọng thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân về tình hình biển đảo và phân giới cắm mốc trên biên giới nước ta giáp với các nước bạn, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào trong vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014, sự cố môi trường biển gây thiệt hại lớn đến 4 tỉnh miền Trung vừa qua… nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào của dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo môi trường để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng thời, qua đó cũng chỉ ra những thông tin trái chiều nói xấu Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, tìm mọi thủ đoạn để gây chia rẽ trong Nhân dân, gây bạo loạn lật đổ, tạo thành những điểm nóng trên địa bàn góp phần tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch.

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ

Ngoài ra, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng của thị xã, các phường, xã hướng dẫn, theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ tiến hành các hoạt động trên địa bàn theo đúng quy định; luôn tranh thủ, vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tạo thêm năng lực mới cho nền kinh tế, giải quyết tích cực các vấn đề xã hội, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông thôn. Qua đó, mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng được mở rộng; số lượng dự án và giá trị tiếp nhận viện trợ ngày càng tăng; nội dung hoạt động của các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ tiết kiệm tín dụng cho phụ nữ nghèo, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao năng lực cho người dân, thực hiện xoá đói giảm nghèo, trợ giúp nhân đạo, đào tạo nghề, cung cấp trang thiết bị và đồ dùng học tập cho học sinh nhằm cải thiện điều kiện sống cho các xã vùng dự án, từng bước xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương...

Hội thi Dân vận khéo

Thị xã đã tích cực tranh thủ các dự án viện trợ phi chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như Dự án học bổng trẻ em của Zhisan Foundation, CI, ADON - Nhật Bản, ROTARI, Đông Tây hội ngộ và một số việt kiều đã tài trợ học bổng cho các em học sinh, hỗ trợ xây dựng phòng học, trang thiết bị học tập, tặng xe lăn, xe đạp, xây nhà tình thương, khám chữa bệnh… với kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng; Tổ chức EU tập huấn nâng cao năng lực du lịch cộng đồng có trách nhiệm tại xã Thủy Thanh; Dự án phát triển du lịch sinh thái - làng quê Thanh Toàn theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án “Phát triển du lịch bền vững tại những điểm tiềm năng ở Việt Nam - địa điểm thực hiện tỉnh Thừa Thiên Huế” do Qũy One UN Funds tài trợ thông qua tổ chức ILO và tổ chức UNESCO với tổng vốn dự án 230.500 USD (tương đương 4.848.798.000 đồng)…

Hưởng ứng chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”  trường tiểu học Thủy Bằng

Công tác thu hút các cá nhân, tổ chức đầu tư, phát triển kinh tế, SXKD trên địa bạn được quan tâm thực hiện. Toàn thị xã hiện có trên 300 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực; trong đó: Khu công nghiệp Phú Bài đã thu hút trên 30 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước và nước ngoài (Mỹ, Đan Mạch, Bulgary, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý...) đầu tư vào các lĩnh vực sợi, may mặc, mộc mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, gốm sứ, đồ uống... góp phần giải quyết việc làm cho hơn 12 ngàn lao động.

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo

Trong quá trình tiếp nhận, triển khai và thực hiện các dự án luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Thị ủy, giám sát của HĐND, quản lý điều hành thống nhất của UBND thị xã, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành chức năng, thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo luật định, vừa tích cực tranh thủ sự hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào địa phương đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, nâng cao năng lực xoá đói giảm nghèo và giải quyết tích cực các vấn đề xã hội trên địa bàn thị xã.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trước những yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới, thị xã Hương Thủy tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam đối với những vấn đề thế giới và khu vực.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Hương Thủy ổn định, năng động và phát triển trong xu hướng hội nhập quốc tế; những nét đẹp về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của Nhân dân trên địa bàn thị xã để bạn bè trong và ngoài tỉnh hiểu hơn về Hương Thủy.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tổng hợp tình hình, định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại cho báo chí và chủ động phản bác, xử lý các thông tin xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng, gây dư luận không tốt trong xã hội; tổ chức họp báo cung cấp thông tin để quảng bá và thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến với thị xã Hương Thủy.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thị xã, tạo môi trường cho các hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 180 khách