Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bãi bỏ các Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/07/2024

Ngày 27/6/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định và Chỉ thị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ các Quyết định, Chỉ thị sau đây:

 

1. Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/7/2024.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.405
Truy cập hiện tại 3.617 khách