Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy, thu hồi
Ngày cập nhật 25/06/2024

Ngày 17/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1470/STP-BTTP về việc thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy, thu hồi.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thông báo và chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn không thực hiện việc chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận đã bị hủy, thu hồi (theo các Quyết định của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế); các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh không thực hiện việc công chứng, chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận đã bị hủy, thu hồi nêu trên; nếu phát hiện việc sử dụng các Giấy chứng nhận trên đây, đề nghị các cơ quan, tổ chức kịp thời thông báo với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để phối hợp giải quyết.

 

 

Các Quyết định của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hủy, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thông tin cụ thể như sau:

1. Quyết định số 682/QĐ-VPĐK ngày 04/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092614 do UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho Bà Mai Thị Thí ngày 20/01/1992, tại thửa đất số 690, tờ bản đồ số 02; diện tích 420 m2, tọa lạc tại, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế;

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

2. Quyết định số 691/QĐ-VPĐK ngày 07/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CL 373551 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Bà Nguyễn Thị Thè là đại diện thừa kế tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 09 với diện tích 312,6m2; mục đích sử dụng đất: 300m2 đất ở, 12,6m2 đất trồng cây lâu năm; tọa lạc tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

3. Quyết định số 692/QĐ-VPĐK ngày 07/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 787749 do Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Bà Hồ Thị Diệu Hương là đại diện thừa kế ngày 31/7/2023, tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 46; diện tích 688,6 m2, tọa lạc tại TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

4. Quyết định số 693/QĐ-VPĐK ngày 07/6/2024 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

đất số CC 518658 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho hộ ông Lê Duy Phong và bà Hoàng Thị Thuý ngày 30/12/2016, tại thửa đất số 80, tờ bản đồ địa chính số 37, diện tích 400,0 m2; sử dụng vào mục đích: đất trồng cây hàng năm khác, địa chỉ thửa đất: Thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi: Thu hồi Giấy chứng nhận do cấp sai đối tượng.

5. Quyết định số 697/QĐ-VPĐK ngày 11/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CY 714252 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Ông, bà Nguyễn Hữu Lợi, Lê Thị Liên tại thửa đất số 365, tờ bản đồ số 14 với diện tích 192,8m2; mục đích sử dụng đất: 192,8m2 đất ở, tọa lạc tại Khu đất xen ghép tổ 6, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

6. Quyết định số 702/QĐ-VPĐK ngày 11/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 761627, có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 1168 QSDĐ/904/QĐ-UB, ngày cấp 29/04/2004, do Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông Phan Văn Tuân và bà Mai Thị Hạnh, tại thửa đất số: 54, tờ bản đồ số: 1, diện tích: 2.036,0m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn: 400,0m2 và đất trồng cây lâu năm: 1636,0m2; tọa lạc tại: Thôn 4, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

7. Quyết định số 707/QĐ-VPĐK ngày 12/6/2024 về việc huỷ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 399358 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 22/10/2020 cho bà Nguyễn Nữ Linh Chi tại thửa đất số: 577, tờ bản đồ số: 38, diện tích đất: 100,1m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 70,0m2; Đất nông nghiệp: 30,1m2, tọa lạc tại: Thôn Xuân Hòa, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên đã bị mất.

8. Quyết định số 709/QĐ-VPĐK ngày 13/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 050376, có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 05180, ngày cấp 20/12/2013, mang tên ông Lê Văn Chương và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, do Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông Lê Văn Chương và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tại thửa đất số: 114, tờ bản đồ số: 15, diện tích: 653m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm; tọa lạc tại: Thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

9. Quyết định số 710/QĐ-VPĐK ngày 13/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 050377, có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 05181, ngày cấp 20/12/2013, mang tên ông Lê Văn Chương và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, do Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông Lê Văn Chương và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, tại thửa đất số: 117, tờ bản đồ số: 15, diện tích: 917,8m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm; tọa lạc tại: Thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

10. Quyết định số 712/QĐ-VPĐK ngày 14/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 425694 do Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang cấp cho Ông, bà Phạm Ao – Nguyễn Thị Thế ngày 10/5/2002, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số: CH 001167, tại thửa đất số: 122, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 6600,0 m2 (trong đó Đất ở tại nông thôn: 400,0 m2, Đất nông nghiệp: 6200,0 m2), tọa lạc tại Thôn 2 (nay là Thôn Hà Úc 2), xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận nêu trên đã bị mất.

11. Quyết định số 715/QĐ-VPĐK ngày 14/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 926829 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/12/2023 cho ông Mai Ánh Dương tại thửa đất số: 936, tờ bản đồ số: 38, diện tích đất: 190,3m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 150,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 40,3m2, tọa lạc tại: 19 Lê Quang Quyền, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên đã bị mất.

12. Quyết định số 716/QĐ-VPĐK ngày 14/6/2024 về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 926830 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/12/2023 cho ông, bà Mai Văn Lực - Trần Thị Hồng Lê tại thửa đất số: 937, tờ bản đồ số: 38, diện tích đất: 232,3m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 150,0m2; Đất trồng cây lâu năm: 82,3m2, tọa lạc tại: 19 Lê Quang Quyền, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên đã bị mất.

(kèm theo Công văn số 1470 /STP-BTTP, ngày 17/6/2024)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.194
Truy cập hiện tại 3.514 khách