Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 28/10/2021

Ngày 26/10/2021, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 8115/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021;

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu về vị trí việc làm của từng đơn vị: Số lượng 06 người, cụ thể:

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Vị trí tuyển dụng

Chuyên ngành

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất

03

01

Đại học

Quy hoạch, quản lý dự án

và đấu giá quyền sử dụng đất

Kiến trúc công trình

01

Đại học

Kiểm kê, giải phóng mặt  bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Kế toán

01

Trung cấp trở lên

Kiểm kê, tính toán và lập phương án trong đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phòng mặt bằng

Địa chất

công trình

2

 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

 

02

01

Đại học

Chăn nuôi - Thú y

Kỹ sư

Chăn nuôi - Thú y

01

Đại học

Bác sỹ Thú y

Bác sỹ

Thú y

3

Đội Quy tắc đô thị

01

01

Đại học

Kiểm tra xử lý vi phạm

Luật

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 8115/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021. (xem ở tệp đính kèm)

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.736.932
Truy cập hiện tại 3.360 khách