Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2021
Ngày cập nhật 07/07/2021

Ngày 07/7/2021, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 127/TB-UBND Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2021;

Kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, số lượng hồ sơ đăng ký vào các vị trí làm việc chưa đảm bảo số dư theo quy định. Để tuyển dụng đủ số lượng người làm việc và đảm bảo theo nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là: 02 chỉ tiêu, cụ thể:

 

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

1

Tổ Sản xuất - Dịch vụ

01

Đại học

Pháp luật Kinh tế

01

Đại học

Các chuyên ngành Kinh tế

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm 2021.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 07 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2021, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851430.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.718.722
Truy cập hiện tại 882 khách