Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 07/04/2021

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.955.565

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích quỹ đất: 4.220,87m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Số lượng: 21 lô đất.

- Giá khởi điểm: 32.458.102.000 đồng.

TT

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

1

947

164,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.230.000.000

62.000.000

184.500.000

2

948

296,00

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 12m và đường quy hoạch rộng 12 m

8.000.000

2.368.000.000

119.000.000

355.200.000

3

949

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

4

950

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

5

951

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

6

952

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

7

953

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

8

954

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

9

955

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

10

958

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.125.000.000

57.000.000

168.750.000

11

959

164,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  22 m

8.000.000

1.312.000.000

66.000.000

196.800.000

12

960

296,0

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 22m và đường quy hoạch rộng 12 m

8.200.000

2.427.200.000

122.000.000

364.080.000

13

964

250,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.875.000.000

94.000.000

281.250.000

14

965

200,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.500.000.000

75.000.000

225.000.000

15

966

200,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.500.000.000

75.000.000

225.000.000

16

967

200,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.500.000.000

75.000.000

225.000.000

17

968

200,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.500.000.000

75.000.000

225.000.000

18

969

200,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.500.000.000

75.000.000

225.000.000

19

970

250,00

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  12 m

7.500.000

1.875.000.000

94.000.000

281.250.000

20

976

319,71

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 22m và đường quy hoạch rộng 12 m

8.200.000

2.621.622.000

131.000.000

393.243.000

21

977

281,16

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  22 m

8.000.000

2.249.280.000

113.000.000

337.392.000

TỔNG

4.220,87

 

 

32.458.102.000

 

7.635.077.000

 

3. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy quy định, cụ thể như sau:

3.1. Cơ sở vật chất: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Hội trường, bàn ghế, máy chiếu, camera giám sát...);

3.2. Có phương án thực hiện đấu giá 21 lô đất này khả thi, hiệu quả.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động; là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

3.4. Đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá phù hợp; đồng thời theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá và Thông tư  số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

3.5. Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp / Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố;

3.6. Có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

3.7. Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật về đấu giá tài sản.

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá:

- Đơn đăng ký thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phiếu đăng ký mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí thực hiện đấu giá;

- Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá có thể hiện đầy đủ các tiêu chí nói trên;

- Phương án thực hiện đấu giá 21 lô đất nói trên;

- Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật;

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 14/4/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 02343.955.565/0906531333 ( Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy sẽ không hoàn trả lại)

Mọi chị tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

Địa chỉ:  1293 Nguyễn Tất Thành , phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 02343.955.565/0906531333

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.470.318
Truy cập hiện tại 7.327 khách