Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 24/02/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hương Thủy đã có Thông báo số 04/TB-UBBC  về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử:

Người ứng cử căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

1. Đơn ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú và thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

3. Tiểu sử tóm tắt: Thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

5. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã có thể liên hệ Ủy ban bầu cử thị xã để được cung cấp biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu tại Trang Thông tin điện tử thị xã)

II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy; địa chỉ: Số 749 đường Nguyễn Tất Thành, QL1A, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 0234.3861458.

- Email: nv.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 01/3/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thị xã vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

Ủy ban bầu cử thị xã thông báo để người ứng cử biết, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.202.929
Truy cập hiện tại 4.940 khách