Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất xen ghép tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/01/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô đất xen ghép tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 21 lô đất xen ghép tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 2.392,8 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá       
(đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

 
 

I

Xen ghép đường Trần Hoàn

 

1

1020

198,4

Vị trí 1, mặt tiền đường
Trần Hoàn

2.200.000

436.480.000

22.000.000

70.000.000

 

2

1021

198,4

2.200.000

436.480.000

22.000.000

70.000.000

 

II

Xen ghép đường Thân Nhân Trung

 

3

446

161,5

Vị trí 1, mặt tiền đường Thân Nhân Trung

1.700.000

274.550.000

17.000.000

50.000.000

 

4

447

153,6

1.700.000

261.120.000

16.000.000

50.000.000

 

III

Xen ghép đường Nguyễn Thái Bình

 

5

1040

262,0

Vị trí 1, mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình

1.600.000

419.200.000

21.000.000

70.000.000

 

6

1041

236,5

1.700.000

402.050.000

21.000.000

70.000.000

 

7

1042

238,1

1.700.000

404.770.000

21.000.000

70.000.000

 

8

1043

239,7

Vị trí 1, mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình

1.700.000

407.490.000

21.000.000

70.000.000

 

9

1044

241,3

1.700.000

410.210.000

21.000.000

70.000.000

 

10

1045

242,9

1.700.000

412.930.000

21.000.000

70.000.000

 

11

1046

209,5

1.700.000

356.150.000

18.000.000

70.000.000

 

12

1047

210,7

1.700.000

358.190.000

18.000.000

70.000.000

 

13

1048

235,3

1.700.000

400.010.000

20.000.000

70.000.000

 

14

1049

175,3

1.800.000

315.540.000

16.000.000

50.000.000

 

15

1050

143,5

1.800.000

258.300.000

13.000.000

50.000.000

 

16

1051

154,7

1.800.000

278.460.000

14.000.000

50.000.000

 

17

1052

144,5

1.800.000

260.100.000

13.000.000

50.000.000

 

18

1053

153,1

1.800.000

275.580.000

14.000.000

50.000.000

 

19

1054

161,6

1.800.000

290.880.000

15.000.000

50.000.000

 

20

1055

170,2

1.800.000

306.360.000

16.000.000

50.000.000

 

21

1056

183,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình và đường đi hiện trạng 8 m

1.800.000

329.400.000

17.000.000

50.000.000

 

TỔNG

4.113,8

 

 

7.294.250.000

 

1.270.000.000

 
 

 Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/02/2020 tại các lô đất xen ghép đường Trần Hoàn, Thân Nhân Trung, Nguyễn Thái Bình, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND phường Thủy Lương.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19/02/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/02/2020 cho đến 17h00 ngày 21/02/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/02/2020.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.374.940
Truy cập hiện tại 1.053 khách