Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/10/2015

Ngày 26/10/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 2214/QĐ-UBND về Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quyết định số 2324/QĐ-UBND.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 181 khách