Tìm kiếm
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 28/05/2017
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
Về thời gian: dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp trong 1 ngày, trong khoảng từ 10/7 đến 14/7/2017.
 
Nội dung: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã 6 tháng đầu năm 2017; bàn và quyết định các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2017; thông qua quyết toán thu chi ngân sách năm 2016; Thông báo của UBMTTQVN thị xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.
Cụ thể như sau: 
- Thường trực HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND thị xã trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018.
- UBND thị xã sẽ xem xét: 
      +Các Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khoá VI.
      +Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
- Các ban HĐND thị xã sẽ xem xét:Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2017; Báo cáo thẩm tra điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2017; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3.
Một trong những điểm mới của kỳ họp lần này là việc Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước trên cơ sở báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của UBND thị xã. 
 
 
Bên cạnh đó, HĐND thị xã sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của VKSND, TAND, THA thị xã; nghe UBMTTQVN thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phối hợp giữa Thường trực HĐND thị xã với UBND thị xã và các cơ quan chức năng hữu quan. Đồng chí lưu ý để Kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã được tổ chức đảm bảo về thời gian, nội dung theo kế hoạch, Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp hơn nữa trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thẩm tra, tiếp xúc cử tri…nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ theo quy định. Ngoài ra, phải sắp xếp bố trí thời gian hợp lý đối với việc thông qua các báo cáo và dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, cần lưu ý đến các vấn đề liên quan để chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 150 khách