Tìm kiếm
UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/05/2017
Đ/c Hồ Văn Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận phiên làm việc

Sáng ngày 19/5/2017, UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp  ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2016.

Qua buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp  ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức trong các cấp học được thuận lợi, có hiệu quả, cơ bản đúng pháp luật. Việc tuyển dụng được công khai, minh bạch, góp phần thu hút được người có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt về công tác tại thị xã; việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật... Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học hiện nay từng bước được củng cố, kiện toàn; về cơ bản đáp ứng với nhu cầu dạy và học. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học được quan tâm, nâng chuẩn về trình độ, chức danh nghề nghiệp, về số lượng và cả chất lượng.

Nhìn chung, công tác quản lý ở các cấp học đã có chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp; có bước phát triển đáng kể về quy mô, loại hình trường, lớp học; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường; việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được chú trọng. Đây là sự quan tâm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cấp học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc, UBND thị xã đã đề xuất những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn vướng mắc, cụ thể:

- Nội dung Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ không quy định về điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách như. Do đó, tại Mục 2, Điều 10 (Nghị định số 29) xác định người trúng tuyển trong tuyển dụng thì không được cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh thuộc đối tượng chính sách, mà chỉ xem xét ưu tiên ở chỉ tiêu cuối cùng khi có 2 người trở lên có kết quả bằng nhau.

- Công tác đánh giá xếp loại CB,VC chưa được thực chất, chưa có tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá, phân loại để có căn cứ đưa vào diện tinh giản biên chế những người làm việc không hiệu quả, thiếu tinh thần trách nhiệm; không cương quyết, còn nể nang, ngại va chạm. Do đó, đã dẫn đến một số khó khăn trong công tác sắp xếp và tinh giản biên chế.

- Chưa có quy định về chế độ làm việc đối với nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/NĐ-CP. Vì hiện nay về thời gian làm việc của nhân viên bảo vệ theo làm việc 24/24 tiếng, chỉ được hưởng mức lương theo quy định, ngoài ra không có phụ cấp gì thêm, so với thời gian làm việc như vậy là quá thời gian quy định, cho nên một số nhân viên bảo vệ tuyển dụng vào một thời gian lại có đơn xin nghỉ việc. Do đó, rất khó khăn trong công tác tuyển dụng để bố trí.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.797.343
Truy cập hiện tại 174 khách