Tìm kiếm
HĐND thị xã triển khai chương trình công tác quý II - 2017
Ngày cập nhật 18/04/2017

“Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại hội nghị triển khai chương trình công tác quý II - 2017 của HĐND thị xã Hương Thủy.

Trong quý I, HĐND thị xã đã tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND; Nghị quyết về việc thông qua đề án phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016-2020… Đặc biệt, trong hoạt động giám sát, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được HĐND thị xã và HĐND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, hoạt động, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm quý II - 2017, ngoài đẩy mạnh hoạt động giám sát thường xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, HĐND thị xã sẽ tập trung cho kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để thông qua Đề án cải cách hành chính, Chương trình chỉnh trang, xây dựng phát triển triển đô thị và Kế hoạch đầu tư công dài hạn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017-2020…
 
 
Tại hội nghị lần này, Thường trực HĐND thị xã và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 127 khách