Tìm kiếm
Tổng kết công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Ngày cập nhật 20/09/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong  Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ trong việc đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

So với năm 2009, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã cải tiến về phương pháp và hình thức thu thập thông tin, đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra.

Đồng chí Ngô Liều - Cục Trưởng Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu của phương án Tổng điều tra do Trung ương quy định. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại tất cả các địa bàn điều tra trên toàn thị xã.

Qua quá trình triển khai thực hiện, thị xã đã thành lập 1 Ban Chỉ đạo, 1 Văn phòng Ban chỉ đạo và 12 Ban Chỉ đạo cấp xã, phường. Có 12 sơ đồ nền xã, phường và 234 địa bàn điều tra; trong đó có 185 địa bàn thường và 49 địa bàn đặc thù, có 12 tổ trưởng, 101 điều tra viên. Ban chỉ đạo thị xã đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 2 giai đoạn lập bảng kê và giai đoạn tiến hành điều tra với 398 học viên tham gia. Các lớp tập huấn diễn  ra nghiêm túc, đảm bảo thời gian, chất lượng. Công tác tổ chức thu thập thông tin được áp dụng theo 02 hình thức: Tổng cộng toàn thị xã có 29.490 hộ, trong đó điều tra bằng thiết bị di động là 29.482 hộ chiếm 99,97%, phiếu trực tuyến sử dụng internet là 08 hộ chiếm 0,3%.

Tất cả các địa bàn điều tra đã được hoàn thành công tác điều tra thực địa ngày 24/4/2019. Từ số liệu của Ban chỉ đạo cấp xã gửi lên, Ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra và nghiệm thu trên Trang Web điều hành Tổng điều tra năm 2019, duyệt bàn giao cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh ngày 10/5/2019.

Đến nay, Ban chỉ đạo thị xã Hương Thủy đã nghiệm thu đúng theo thời gian quy định của phương án. Kết quả: Tổng số phiếu thực hiện 29.490 phiếu tương ứng 29.490 hộ, trong đó 3.102 phiếu mẫu, 26.214 phiếu toàn bộ, 174 phiếu đặc thù. Tại thời điểm 1/4/2019 dân số toàn thị xã có 113.964 người, nam 57.177 người, nữ 56.787 người (đã bao gồm lực lượng Công an, Quân đội).

Cũng tại Hội nghị, có 03 Tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được Cục Thống kê Thừa Thiên Huế khen thưởng.

Các Tập thể và cá nhân được Cục Thống kê Thừa Thiên Huế khen thưởng

Thanh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.295.363
Truy cập hiện tại 99 khách