Tìm kiếm
Triển khai, quán triệt văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 27/05/2019

Sáng 23/5, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để triển khai, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

Ngoài những nội dung liên quan đến việc định hướng công tác tuyên truyền, nhất là kế hoạch tuyền truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII, tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt được triển khai, quán triệt Quy định 179 ngày 25/2/2019 của BCH Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 32 ngày 23/4/2019, Chỉ thị 33 ngày 9/5/2019, Chỉ thị 35 ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng công an chính quy trên địa bàn tỉnh; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi…
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính nhấn mạnh, các văn bản được triển khai, quán triệt đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hệ trọng, mang tính cấp bách, tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân. Chính vì vậy, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.564 khách