Tìm kiếm
Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Công văn số 489/UBND về việc đảm bảo tính trang nghiêm, tôn kính Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamNguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh theo nghi thức Quốc tang từ ngày 03/5/2019 đến ngày 04/5/2019.

Thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay) tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng từ ngày 03/5/2019 đến hết ngày 04/5/2019 theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

2. Giao Phòng VH&TT thị xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức treo cờ rủ và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng tại địa phương trong 02 ngày 03/5/2019 và 04/5/2019.

 

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 1.126 khách