Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 05/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi họp nghe báo cáo kết quả thanh kiểm tra sử dụng đất, xử lý vi phạm sử/ dụng đất của Công ty TNHH Hà Xuyên và Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 34/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên, đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Về việc sử dụng đất đai, tranh chấp và tố cáo về lĩnh vực đất đai:
- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quá trình tham mưu giải quyết điều chỉnh Hợp đồng cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Hà Xuyên; trường hợp chưa đảm bảo thủ tục, quy định để có phương án khắc phục, xử lý và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo của Công ty TNHH sản xuất các loại giấy Như Ý.
- Đối với phần đất Công ty TNHH Hà Xuyên chuyển nhượng sai quy định, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi và giao cho UBND phường Thủy Phương quản lý. Việc xem xét cho thuê diện tích đất này sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành công tác thanh tra tại các doanh nghiệp liên quan.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu hủy quyết định cho thuê đất trước đây và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; đề xuất cho thuê đất diện tích đất còn lại đang sử dụng và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty TNHH Hà Xuyên theo hiện trạng và đã điều chỉnh ranh giới.
 
- Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sử dụng đất khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra về quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp liên quan đạng hoạt động tại Cụm công nghiệp Thủy Phương; thực hiện hoàn thành trong Quý II năm 2019.
2. Về công tác quản lý môi trường:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Công an tỉnh, Công an thị xã Hương Thủy kiểm tra, giám sát đặc biệt và xử lý nghiêm, đảm bảo quy định pháp luật.
- Doanh nghiệp không thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vị phạm, cưỡng chế, chế tài xử lý và các biện pháp khắc phục theo quy định. Việc thực hiện xử lý vi phạm cần rà soát thủ tục, củng cố cơ sở pháp lý theo quy định.
- Trường hợp, các doanh nghiệp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường không khắc phục vi phạm, không chấp hành, tham mưu phương án dừng hoạt động sản xuất đến khi có biện pháp đảm bảo môi trường theo quy định.
3. Những nội dung liên quan khác:
- Đối với nội dung tranh chấp dân sự, cơ quan nhận đơn có văn bản trả lời, hướng dẫn thực hiện theo thủ tục tố tụng tại Tóa án nhân dân.
- Các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định và thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 2.062 khách