Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/11/2018

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2633 /QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các Ủy viên:
a) Mời Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
b) Mời Ông Huỳnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh;
e) Mời Ông Phạm Minh Kiên, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh;
d) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;
đ) Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
e) Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
g) Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được quy định tại Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hội đồng quản lý Quỹ được sử dụng con dấu và tài khoản của Quỹ để điều hành hoạt động của Quỹ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.591 khách