Tìm kiếm
UBND thị xã Hương Thủy tổ chức làm việc với phường Thủy Phương về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 02/10/2018

Chiều ngày 26/9, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc với phường Thủy Phương về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Cùng làm việc còn có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trương Đức Tú, các Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thị xã.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 103,27%KH (trong đó: CN-TTCN-XD đạt 614 tỷ đồng, dịch vụ đạt 478 tỷ đồng, nông nghiệp đạt 173 tỷ đồng); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.070 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 8,792 tỷ đồng.

Đại diện các phòng, ban, đơn vị  đã tham gia một số ý kiến và chỉ ra một số tồn tại hạn chế để xã tập trung khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND phường cần tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt nông thôn mới trong năm 2019. Một số lĩnh vực cụ thể:

* Kinh tế: Chỉ đạo HTXNN quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình "Cánh đồng lớn"; đồng thời, liên kết với các công ty giống, công ty Vật tư, công ty TNHH Hữu cơ Quế Lâm... mở rộng diện tích sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, lúa đặc sản chất lượng cao theo chuỗi giá trị.

* Công tác thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp, huy động nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch dự toán giao, nhất là thu tiền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu chi xây dựng cơ bản của địa phương.

- UBND phường tích cực phối hợp với Trung tâm phá