Tìm kiếm
Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 12/07/2018

Sáng 10/7, HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND khóa VI, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời tiến hành bàn và thông qua các nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 50,07% KH, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp đều tăng khá; Thu tiền sử dụng đất đạt cao 70 tỷ, đạt 53,8% KH; vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí đầu tư tập trung và đảm bảo tiến độ; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, công tác lao động, chính sách xã hội và giải quyết việc làm được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. 

Tại kỳ họp lần này, HĐND thị xã  đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của kỳ họp thứ 5 của HĐND thị xã khoá VI, trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ và giải pháp pháp triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2018 đã đề ra; xem xét, thông qua quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2017 và một số báo cáo công tác thường kỳ khác của các cơ quan chức năng của thị xã. 

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.912.986
Truy cập hiện tại 147 khách