Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 14 (khóa XV)
Ngày cập nhật 06/07/2018

Sáng ngày 05/7/2017, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Quang - Ủy viên TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất tăng 17,53%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ thực hiện 955 tỷ đồng, đạt 50,26% kế hoạch, tăng 18,63%; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng thực hiện 9.200 tỷ đồng, đạt 50,08% kế hoạch, tăng 17,95%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 320 tỷ đồng, đạt 49,08% kế hoạch, tăng 4,58%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 165,1 tỷ đồng, đạt 47,1% (thu tiền sử dụng đất 70 tỷ đồng, đạt 53,8%). Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị luôn được quan tâm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của các năm trước và công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư khi có khối lượng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn nhà thầu đủ năng lực khởi công các công trình mới năm 2018. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết đền bù, GPMB, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp của các năm trước và công trình, dự án năm 2018. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất - năm 2018, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước... Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,39%; đã giải quyết việc làm cho 874 lao động, đạt 48,5%KH; thực hiện đào tạo nghề cho 907 lao động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực; Kịp thời xây dựng và triển khai các Kế hoạch của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội đồng Nhân dân thị xã và các phường, xã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thị xã đến cơ sở.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến về công tác quản lý đô thị, thu - chi ngân sách nhà nước; các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng trường chuẩn Quốc gia; xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng gò đồi, công tác kết nạp đảng viên, ....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Văn Quang đánh giá cao những kết quả mà thị xã Hương Thủy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tăng cường công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án trên địa bàn; Chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế vùng gò đồi; Từng bước đổi mới phương thức hội nghị, hội họp...; Tiến hành sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước....

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.072.356
Truy cập hiện tại 91 khách