Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Ngày cập nhật 16/04/2018

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội quý I:

I. Về phát triển kinh tế: Giá trị sản xuất thực hiện là 4.849 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch, tăng 12,04% so với cùng kỳ.

1. Về dịch vụ:

Các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị xã vẫn được duy trì phát triển như: bưu chính, viễn thông, vận tải, ngân hàng... Công tác quản lý hoạt động kinh doanh, công tác quản lý thị trường, điều hành và bình ổn giá, ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 được chú trọng.

Đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh, phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ....

Đến nay, giá trị sản xuất ngành dịch vụ là 420 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch (tăng 14,75% cùng kỳ).

2. Sản xuất CN - Xây dựng:

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, một số lĩnh vực đã có bước phát triển khá như: sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy, sản xuất thực phẩm đồ uống... Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương từ các nguồn vốn đã được phân bổ.

Đã tích cực huy động tối đa mọi nguồn lực, chú trọng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TW, tỉnh để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn.

Trong quý đã thu hút thêm 02 dự án mới đăng ký hoạt động tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương với tổng vốn đăng ký 16 tỷ đồng[1]. 02 dự án hoàn tất thủ tục và đang triển khai xây dựng;  01 dự án đi vào hoạt động[2].

 Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng là 4.280 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch (tăng 12,16% cùng kỳ).

3. Về nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy vụ Đông - Xuân là 3.091,3 ha, trong đó giống lúa Khang dân chiếm 1.288ha (42% diện tích gieo cấy) và các giống lúa năng suất cao chiếm tỷ lệ 53% diện tích; tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 96%. Đã thực hiện mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với tổng diện tích 1.200 ha và mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 37ha.

 Hiện nay, lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Sâu bệnh gây hại rải rác với mật độ thấp, đã triển khai các biện pháp hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời nên hạn chế sâu, bệnh lây lan ra diện rộng.

Hoạt động sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn bước đầu đã được các đơn vị chú trọng. Trong đó các HTXNN đã liên kết công ty giống, công ty Vật tư, công ty TNHH Hữu cơ Quế Lâm... mở rộng sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, lúa đặc sản chất lượng cao ( NA2) theo chuỗi giá trị với diện tích 346,5 ha.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm chủ yếu khác của vụ Đông Xuân như: ngô 36,5 ha; sắn 142 ha; rau các loại 224,5ha; lạc 62,1ha...

- Chăn nuôi, thú y: Công tác phòng chống dịch bệnh, rét lạnh đàn vật nuôi đã được thực hiện tốt nên tình hình chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định[3].

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, diện tích nuôi trồng ước đạt 570ha; đã thả nuôi 330 lồng cá các loại.

- Lâm nghiệp: Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được chú trọng. Trong quý đã xảy ra 10 vụ vi phạm về QLBV rừng, tịch thu 44,38m3 lâm sản. Thực hiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 149 tỷ đồng, đạt 22,85% kế hoạch (tăng 2,1% cùng kỳ).

II. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị:

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng:

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư khi có khối lượng. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2018.

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp năm 2017 như Đường Sóng Hồng nối Tỉnh lộ 10A, đường Phùng Quán…, các dự án triển khai đầu năm (Đường Tôn Thất Sơn, đường Thanh - Vân…) và các dự án nông thôn mới.

Khắc phục sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường Phùng Quán và một số vị trí trên đường Trưng Nữ Vương, Thanh - Vân, Ngô Thế Vinh, Thanh Lam đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán… Phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát nâng cấp tuyến đường Lụ - Tân Ba và khảo sát xây dựng mới cầu Thôn Hạ theo yêu cầu dự án LRAMP. Ngoài ra, phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II khảo sát các vị trí bị ngập trên đường QL1 để đề nghị khắc phục, sửa chữa. Hiện nay, Cục Quản lý đường bộ II đã giao Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế thực hiện nạo vét tại các vị trí ngập lụt.

2. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị:

Đã hoàn thành quy hoạch điều chỉnh cục bộ Cụm Công nghiệp Thủy Phương, quy hoạch Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh. Đang tiến hành các thủ tục để quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương.

Tiếp tục đôn đốc UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc, Đồng Cát, quy hoạch nông thôn mới…

Thực hiện cấp 130 Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ; cho ý kiến về kết cấu nhà ở 05 trường hợp. Chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị thị xã tổ chức các đợt kiểm tra trong đó lập biên bản 02 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị (xây dựng không phép); xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Công tác Tài nguyên – Môi trường: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020; triển khai kế hoạch sử dụng đất thị xã năm 2018 theo kế hoạch. Thực hiện giải quyết 26 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 0,86ha.

Trong quý, đã cấp được 511 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 17,61 ha[4]. Lũy kế đến nay đã cấp được 55.825 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.594,73 ha, đạt 98,53%[5].

Tổ chức triển khai chương trình bảo vệ môi trường năm 2018; xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác BVMT và kiểm tra đánh bắt thủy sản bằng xung điện năm 2018. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra và xử lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với các đơn vị trên địa bàn.

2. Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Đã và đang triển khai thực hiện đối với 60 công trình, dự án (trong đó: 21 công trình, dự án chuyển tiếp và 39 công trình, dự án mới). Đã thực hiện phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của 14 công trình, dự án với tổng số tiền 17 tỷ đồng cho 202 hộ dân.

Đối với các công trình, dự án mới[6] đang tổ chức triển khai các thủ tục như: Đo đạc hồ sơ địa chính, tổ chức họp dân để thông báo chủ trương thu hồi đất và tổ chức kiểm kê, áp giá và đang niêm yết công khai phương án bồi thường.

IV. Tài chính - ngân sách:

Đã phê duyệt dự toán và triển khai phân bổ ngân sách năm 2018 cho các đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành thu chi ngân sách với tinh thần tích cực thu ngay từ đầu năm; chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thu chi ngân sách được chú trọng thực hiện. Trong đó:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (phần Cục thuế, thị xã, xã phường thu) tính đến 31/3 là 73,0 tỷ đồng, bằng 20,8% dự toán. Trong đó:  Các khoản do thị xã, xã phường thu là 49,0 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán (thu cấp quyền sử dụng đất là 28,5 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán); các khoản do Cục thuế quản lý thu là 24,0 tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán.

Không tính nguồn thu tiền sử dụng đất, các khoản do thị xã, xã phường thu là 20,6 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến 31/3 là 111,7 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng 45,8 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán; chi thường xuyên 65,9 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán).

V. Văn hóa - xã hội:

1. Giáo dục:

Hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được tăng cường[7]. Chỉ đạo ngành giáo dục thị xã sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018; tổ chức rà soát các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 10 sản phẩm đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Y tế, DS -KHHGĐ:

- Y tế: Thực hiện và đáp ứng tốt nhu cầu khám, điều trị cho người dân tại tuyến y tế cơ sở, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm; triển khai công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn[9].

Công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo. Đã tăng cường công tác phối hợp, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã.

- DS-KHHGĐ: Triển khai chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/2018 trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Tiếp tục chỉ đạo duy trì sinh hoạt thường xuyên Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Câu lạc bộ “Tư vấn sức khoẻ sinh sản tiền hôn nhân” và Đề án sàng lọc trẻ sơ sinh tại các xã, phường. Tổng số sinh là 222 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên 36 trường hợp, chiếm 16,2%, tăng 4% cùng kỳ.

3. Lao động, chính sách xã hội và giải quyết việc làm:

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Đề án xuất khẩu lao động trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động đến các địa phương[10]. Chỉ đạo UBND các xã, phường, phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, tư vấn, lập kế hoạch đào tạo nghề cho các đối tượng có nhu cầu học nghề.

- An sinh xã hội: Thường xuyên được quan tâm, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách... nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ, viện trợ cho các đối tượng đúng thời gian và quy định cho 10.527 đối tượng với tổng số tiền 1.873 triệu đồng.

- Công tác chính sách xã hội và trẻ em: Chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đã cấp mới 2.252 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; 3.552 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội.

Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh, Dự án Zhishan tổ chức trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 58,6 triệu đồng.

4. Văn hóa thông tin:

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi như: Hội chợ vui xuân, đêm thơ Nguyên tiêu, lễ hội đua Trải trên sông Vực.. tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước; các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn[11]. Đã tổ chức thành công Đại hội TDTT thị xã lần thứ VIII năm 2018.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh, chỉ đạo chỉnh trang cảnh quan, môi trường khu vực chợ và Cầu ngói; thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động để chuẩn bị tổ chức lễ hội “Chợ quê ngày hội” tại Festival Huế 2018 (từ ngày 28/4 - 02/5/2018); hướng dẫn, đôn đốc UBND phường Thủy Dương lập hồ sơ xin phép xây dựng các hạng mục trong khu vực bảo vệ Di tích.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”[12], xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; quản lý tốt các hoạt động dịch vụ Văn hóa, lễ hội không để xảy ra tai tệ nạn xã hội trên địa bàn.

VI. Nội chính:

1. Công tác Quân sự quốc phòng:

Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2018 và giao đủ chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2018, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH:

a) Tình hình ANCT: Được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo cần giải quyết tại xã Thủy Bằng. Đã đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tuy nhiên số vụ việc phạm tội và tệ nạn xã hội vẫn còn có biểu hiện phức tạp.

b) Công tác trật tự ATXH:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 20 vụ[13], tăng 01 vụ so với cùng kỳ.

- Tội phạm ma túy: Xảy ra 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, tăng 02 vụ so với cùng kỳ.

- Tai tệ nạn xã hội: Xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người,  tăng 01 vụ so với cùng kỳ.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tư công cộng được chú trọng thực hiện. Đã tổ chức 02 lượt tuyên truyền về An toàn giao thông; tổ chức 63 lượt với 189 cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Do đó tai nạn giao thông trong quý có chiều hướng giảm so với cùng kỳ[14].

Tình hình cháy, nổ: Trong quý đã xã xảy ra 02 vụ cháy, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể.

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Công tác thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính (01 cuộc triển khai năm 2017). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại một số doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND phường Thủy Lương và UBND xã Thủy Phù. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Công tác tiếp dân: Tổ chức 06 buổi tiếp công dân (03 buổi tiếp lưu động tại các xã, phường, 03 buổi tiếp tại trụ sở cơ quan) và thường xuyên cử cán bộ tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có khoảng 07 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến. Thông qua các buổi tiếp công dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các ý kiến của công dân và trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư KN-TC:

Trong quý số lượng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tương đối nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh tình hình khiếu nại, kiến nghị khi thực hiện dự án có thu hồi đất và đền bù tài sản của các dự án trên địa bàn một số địa phương như: Thủy Phù, Thủy Vân, Dương Hòa…UBND thị xã đã giải quyết 20/34 đơn, đạt tỷ lệ 58,5% và tiếp tục đôn đốc các đơn vị chuyên môn tích cực tham mưu giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân theo đúng các quy định của pháp luật[16].

4. Công tác tư pháp:

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

- Về hoạt động hành chính tư pháp: Đã thực hiện việc triển khai ứng dụng Đăng ký khai sinh và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã bằng phần mềm điện tử. Các hoạt động hành chính tư pháp được tiếp nhận và giải quyết tại UBND thị xã đúng quy định[17].

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả; thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; tiếp nhận và bố trí công việc cho 07 công chức trúng tuyển năm 2017 vào làm việc tại UBND thị xã.

Công tác CCHC ở thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện và một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, BHXH) tại Trung tâm Hành chính công thị xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 94,71%[18].

Ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thị xã.

6. Công tác thi đua khen thưởng:

Tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đã công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc[19] trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

VII. Tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Đã thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của các xã. Qua rà soát đã tăng thêm 01 xã Thủy Phù đạt 19/19 tiêu chí; các xã Thủy Bằng đạt 17/19 tiêu chí, Phú Sơn đạt 15/19 tiêu chí[20]. Riêng các xã đã đạt chuẩn vẫn đang giữ vững và đang thực hiện việc nâng cao chất lượng các tiêu chí.

2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã là 39/48 trường, đạt 81,25%[21]. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

 

Nhìn chung, trong quí I năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội quan trọng đều đạt khá. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân được đảm bảo; các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh và an toàn. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nhiều cố gắng nhưng do còn nhiều vướng mắc nên một số công trình, dự án chuyển tiếp của năm trước chưa được giải quyết dứt điểm.

B. Nhiệm vụ trọng tâm về Kinh tế - Xã hội quý II:

Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thực hiện còn chậm trong quý I, đồng thời tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của quý II đã đề ra. Chú trọng một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về Kinh tế:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả  Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 30-KH/TU ngày 12/12/2017 của Thị ủy Hương Thủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân đầu tư mở rộng, phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện rà soát các dự án đăng ký đầu tư tại Cụm CN Thủy Phương  và các dự án có đầu tư có đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn nhưng chưa triển khai để có phương án xử lý.

- Tăng cường chỉ đạo việc chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè - Thu năm 2018. Tăng cường các biện pháp chống hạn, mặn vụ Đông - Xuân và Hè - Thu. Chủ động phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc, khử trùng … Triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế vùng gò đồi. Đẩy mạnh việc thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung rà soát, thực hiện Kết luận số 610/KL-TTr ngày 27/8/2015 của Thanh tra tỉnh về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; tăng cường chỉ đạo công tác PCCCR và quản lý, bảo vệ rừng.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2017 và triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt là các công trình có nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, công trình phục vụ khai thác quỹ đất, chỉnh trang phát triển đô thị và nông thôn mới. Trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công các dự án trên địa bàn[22].

- Tăng cường công tác quản lý đất đai tại các địa phương; đẩy mạnh việc cấp giấy CNQSDĐ và giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai.

Tổ chức phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, tiến hành kiểm tra một số đơn vị sản xuất kinh doanh, khai thác đất san lấp, các đơn vị khai thác, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa thường xuyên một số tuyến đường và hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Triển khai Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2018.

- Tăng cường công tác thu ngân sách, các loại thuế như: thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...và đẩy mạnh công tác thu cấp quyền sử dụng đất.

- Tập trung hoàn thành quyết toán thu, chi ngân sách ở các đơn vị trên địa bàn thị xã; đôn đốc quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành, nhất là các công trình đã đưa vào sử dụng.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của 02 xã Phú Sơn và Thủy Bằng; hoàn thành đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới xã Thủy Thanh.

2. Văn hóa - Xã hội:

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu quy mô trường, lớp học sinh năm học 2018 - 2019.

- Chỉ đạo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh.

- Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức sàn giao dịch việc làm; hoàn thiện Đề án xuất khẩu lao động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội; Phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em, Văn phòng Dự án CI tổ chức phát học bổng quý II năm 2018 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức tốt lễ hội “Chợ quê ngày hội” và hưởng ứng các hoạt động tại Festival Huế 2018.

- Triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, soát xét công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương. Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử Ấp Tư Mỹ Thủy - Thủy Phương, rừng Đông Lâm, phường Thủy Châu. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa.

- Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh về mùa hè, đặc biệt là dịch cúm và các dịch bệnh mùa hè,… Tổ chức thực hiện đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; Tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

3. Nội chính:

- Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ, trực báo, giao ban nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong các ngày lễ lớn; tiếp tục củng cố xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và kế hoạch quân sự địa phương theo quy định; tổ chức công tác huấn luyện cho các phường, xã, các cơ quan đơn vị theo đúng chương trình và hướng dẫn của trên giao.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thị xã, nhất là an ninh tôn giáo. Nắm và xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở.

- Hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/TC-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan và các xã, phường; giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban và các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp từ thị xã đến các xã, phường. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, phường. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học theo quy định; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Trung tâm hành chính công của thị xã; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các xã, phường.

- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.705.528
Truy cập hiện tại 25.707 khách