Tìm kiếm
Tình hình Kinh tế - Xã hội xã Thủy Bằng 6 tháng đầu năm 2017
Ngày cập nhật 31/08/2017

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thị ủy, HĐND và UBND thị xã, HĐND và UBND xã Thủy Bằng, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn xã có chuyển biến tích cực.

 
Theo số liệu báo cáo của UBND xã, tổng giá trị sản xuất toàn xã hội thực hiện 209 tỷ đồng, đạt 75,45% so với kế hoạch (277 tỷ đồng), trong đó: dịch vụ du lịch đạt 100,32 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 68,97 tỷ đồng, nông lâm nghiệp đạt 39,71 tỷ đồng.
Chăn nuôi, trồng trọt: Tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) 1305 con, giảm 745 con so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Trâu 75 con, bò 300 con (tăng 25 con), lợn 930 con (giảm 770 con); Gia cầm 31.310 con; Cá hồ 10,4ha, cá lồng 15 lồng. Sản lượng lương thực có hạt thực hiện 566,5 tấn, đạt 77,6% so kế hoạch (730 tấn), trong đó: Lúa 548,75 tấn, đậu 18 tấn. Diện tích cây thanh trà, cây bưởi đạt 45,25ha, diện tích cây chè 26,46ha, diện tích cây hồ tiêu 8,8ha, diện tích cây lâm nghiệp (keo, tràm) đạt 144,5ha (6 tháng đầu năm đã thu hoạch 47,5ha).
Nhờ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng với triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp trong phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách đầu năm 2017 là 7.068.027.247 đồng, đạt 150,38% so với kế hoạch (4.700.000.000 đồng), trong đó: thu kết dư NS năm 2016 chuyển sang là 3.417.712.247 đồng; thu chuyển nguồn năm 2016 là 633.269.000 đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên là 853.000.000 đồng; thu theo kế hoạch dự toán là 2.164.046.000 đồng, đạt 46% so với kế hoạch (4.700.000.000 đồng).
Quản lý đất đai, xây dựng: Thị xã đã giải quyết cấp 143 giấy/178 giấy CNQSD đất các loại, đạt 80,3%. Quỹ đất công ích hiện có là 102,5ha, hiện nay đang có 10 hộ dân thuê với diện tích 5,5ha.
Vấn đề vệ sinh môi trường luôn được quan tâm thực hiện. UBND xã đã triển khai 7/13 thôn có phương tiện và nhân công thu gom rác thải, đang triển khai thêm 2 thôn Dạ Khê và Nguyệt Biều, các thôn còn lại thì tiến hành chôn lấp và tiêu hủy rác. Hiện có 100% hộ sử dụng nước sạch và 98% hộ sử dụng nước máy.
Về giáo dục, tổng số học sinh năm học 2016-2017 là 1.005 học sinh. Kết thúc năm học có 36 em đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó: Cấp tỉnh 9 em, cấp thị xã 27 em. Tỷ lệ hoàn thành các cấp học đạt 100%. Đã tổ chức 1 lớp xóa mù gồm 15 thành viên tham gia, hiện đã học xong chương trình lớp 1 chuẩn bị học lớp 2.
Về công tác thông tin tuyên truyền, văn nghệ - thể dục thể thao, hệ thống truyền thanh của xã hiện nay đã được lắp đặt mới và đi vào hoạt động có hiệu quả đảm bảo tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát triển, hoàn chỉnh việc đưa chính sách dân số vào quy ước, hương ước thôn văn hóa.
Về Quốc phòng - An ninh, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được giữ vững. Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2017, có 100% đạt yêu cầu, 75% khá giỏi, giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao.
Về thực hiện chương trình xây dựng NTM: Trong năm 2017 tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí môi trường và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. 
Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2017
Về định hướng phát triển, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội các tháng còn lại năm 2017 và kế hoạch năm tiếp theo, xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển dịch vụ các khu du lịch, nông nghiệp tập trung kinh tế vùng gò đồi, các ngành nghề truyền thống; thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng NTM đó là Môi trường và Hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác QP-AN.
Về giải pháp, UBND xã sẽ đôn đốc và phối hợp với các cơ quan chuyên môn thị xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch được giao. Theo lộ trình, kế hoạch sẽ phấn đấu xây dựng Thủy Bằng thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, do vậy, để thực hiện được mục tiêu, kế hoạch đề ra đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Thủy Bằng phải quyết tâm phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí nhằm xây dựng xã Thủy Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018. 
Trương Nhật Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 753 khách