Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
Ngày cập nhật 05/06/2017

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hương Thủy đa tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của Nhà nước về nội quy lao động, chế độ bảo hộ lao động; các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định về ATVSLĐ và PCCN. Hàng năm, các cơ sở đều xây dựng phương án và tổ chức tập huấn ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN: chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, biện pháp về an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động, chưa thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo… đoàn kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu các doanh nghiệp sớm bổ sung, triển khai để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động và của chính doanh nghiệp.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 101 khách