Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
11/11/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Giám sát tại chi nhánh điện lực Hương Thủy (6677)

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
12/11/2019

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Đi cơ sở (6677)

Thứ tư
13/11/2019

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: TXCT tại phường Thủy Lương (6677)

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
14/11/2019

Sáng: TXCT tại Thủy Phù

Chiều: Giám sát tại Chi nhánh VPĐKĐĐ

Cả ngày: Đi cơ sở (6677)

Thứ sáu
15/11/2019

Sáng: Dự hội nghị Đoàn Thanh niên (xe ô tô 6677)

Chiều: Dự gặp mặt các chức sắc tôn giáo

(xe ô tô 6677)

Sáng: Thông qua kết quả giám sát chuyên đề đất công, tài sản công

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
16/11/2019

Sáng: Dự họp HĐND tỉnh (xe ô tô 6677)

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.308.695
Truy cập hiện tại 579 khách