Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ với 02 đơn vị phường Thuỷ Phương và xã Thuỷ Thanh.
Ngày cập nhật 13/06/2022

         Ngày 07/6/2022 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ với 02 đơn vị phường Thuỷ Phương và xã Thuỷ Thanh. Tham dự đoàn kiểm tra về phía tỉnh có BS.CKII Nguyễn Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cùng các Trưởng, Phó phòng chuyên môn của Chi cục; về phía thị xã có Ths, BS.CKII Nguyễn Văn Vỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã; bà Nguyễn Thị Phương Khuyến, Trưởng phòng DS-KHHGĐ cùng các Chuyên viên; về phía địa phương có BCĐ công tác Dân số cùng cán bộ Chuyên trách và đội ngủ Cộng tác viên Dân số.

 

       Đoàn đã kiểm tra, giám sát đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác Dân số - KHHGĐ. Công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể. Duy trì và nhân rộng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN, TN. Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Chương trình củng cố, nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành. Công tác cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ của CTV thì đối chiếu thông tin biến động giữa phiếu thu tin với sổ theo dõi tại hộ gia đình của dân số viên cấp xã và kho dữ liệu điện tử. Kiểm tra Báo cáo thống kê hàng tháng: Đối chiếu báo cáo thống kê về DS-KHHGĐ của cộng tác viên với báo cáo thống kê của dân số viên cấp xã và kho dữ liệu điện tử. Đoàn kiểm tra cùng với CTV chọn ngẫu nhiên tại sổ hộ gia đình được quản lý đi thực tế để đối chiếu về sinh, chết, đi, đến và các biện pháp tránh thai.

      Phát biểu chỉ đạo tại đơn vị được kiểm tra, giám sát Trưởng đoàn kiểm tra, đã đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ; ghi nhận sự nhiệt tình, cống hiến của đội ngũ cộng tác viên Dân số. Thị xã Hương Thuỷ luôn làm tốt trong công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo và đơn vị luôn dẫn đầu, đạt kết quả cao so với toàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã đánh giá rất cao về kết quả kiểm tra của 02 đơn vị xã, phường, mặc dù phường Thuỷ Phương không có cán bộ Chuyên trách và xã Thuỷ Thanh Cán bộ chuyên trách mới về nhận công tác được 4 tháng. Phường Thủy Phương địa bàn rộng, dân đông, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, Nữ hộ sinh không thể kiêm nhiệm công tác Dân số trong thời gian dài được. đề nghị Trung tâm Y tế sớm có kế hoạch tuyển dụng Cán bộ Chuyên trách Dân số, Trong thời gian tới để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nguồn kinh phí đã được phân bổ kịp tiến độ trước mùa mưa như: Tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Lồng ghép vào các hoạt động Đoàn Thanh niên, các trường học cung cấp kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt, tư vấn, nói chuyện chuyên đề…

Một số hình ảnh hoạt động kiểm tra, giám sát:

                             

                             

                             

                             

 

Nguyễn Thị Thanh Thuý – Phòng DS-KHHGĐ thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.209
Truy cập hiện tại 30.761 khách