Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã và triển khai các quy định, bộ tiêu chí về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày cập nhật 14/09/2020

Vừa qua, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã năm 2020 và triển khai các quy định, bộ tiêu chí về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã chủ trì.

Đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến,

giáo dục pháp luật thị xã chủ trì

Phiên họp đã tập trung đánh giá kết quả công tác phối hợp PBGDPL năm 2019, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trong năm 2020.

Tại Phiên họp, đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã nêu một số nội dung trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là tăng cường phối hợp phổ biến các Bộ luật, Luật được Quốc hội thông qua, các văn bản, chính sách mới của Trung ương, Tỉnh và địa phương ban hành, được dư luận quan tâm, đặc biệt là các lĩnh vực pháp luật về hình sự, dân sự, đất đai, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, công tác tôn giáo, đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý, hoạt động hòa giải ở cơ sở,…và đồng thời tiếp tục triển khai các quy định, bộ tiêu chí về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế. Phiên họp cũng đã được nghe ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó cần lưu ý các công ty bán hàng đa cấp, các giấy giới thiệu, vay tín dụng đen,…cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cáo nhận thức, sự hiểu biết của người dân trong thực thi pháp luật, tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra đối với người dân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch,…tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về bộ tiêu chí về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cần xác định trọng tâm nội dung tuyên truyền, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là các thôn, tổ dân phố và người dân trên địa bàn; tăng cường thông tin và thời lượng phát sóng trên loa, đài để nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của người dân về cho vay tín dụng đen, bán hàng đa cấp,…biến tướng không phép, có biểu hiện gia tăng và diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân. Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình phối hợp, kịp thời báo cáo UBND thị xã, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn./.

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.238.601
Truy cập hiện tại 1.307 khách