Tìm kiếm
Ngành KH&CN sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 21/07/2020

Chiều 20/7, Sở KH&CN phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Phó Giám đốc Phụ trách Sở KH&CN Hồ Thắng và Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở KH&CN Hồ Thắng báo cáo hoạt động ngành KHCN 6 tháng đầu năm 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, ngành KHCN tiếp tục tham mưu tư vấn, hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo công tác hoạt động phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Nổi bật, Sở KHCN tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch đề ra với nhiều chương trình, đề án, như tài sản sở hữu trí tuệ, đề án ISO, chương trình OCOP; dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và thực hiện các đề tài KHCN... Một số huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phong Điền... tăng cường xây dựng quảng bá, tạo thương hiệu các sản phẩm địa phương; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở...

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh phát biểu tại hội nghị

Riêng tại thị xã Hương Thủy, trong năm 2020 đã triển khai 4 dự án KHCN, gồm: Sản xuất nước tay khô diệt khuẩn theo chuẩn WHO; thiết kế xây dựng mô hình hoạt động văn hóa nhằm phát huy và khai thác tối đa công năng của thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng mô hình dịch vụ du lịch lưu trú kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa điểm đến du lịch tại khuôn viên Hợp tác xã nông nghiệp Vân Thê; ứng dụng các giải pháp khoa học để xây dựng công cụ website hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học một số môn cho học sinh THCS và tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Tổng kinh phí UBND thị xã đã phê duyệt cho danh mục KHCN năm 2020 hơn 450 triệu đồng. Hiện, thị xã đang triển khai thực hiện 2 dự án KHCN cấp tỉnh, đó là Dự án “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế” và Dự án “Xây dựng Dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho điểm đến Du lịch Chợ quê cầu Ngói Thanh Toàn”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm, như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống phải được đẩy mạnh hơn. Công tác quản lý nhà nước về KHCN trên các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin KHCN… Quan tâm đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế
 
Ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở KH&CN nhấn mạnh, để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị, ban ngành liên quan cần chủ động triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, như đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ; phối hợp với các cấp, các ngành duy trì, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh công tác thông tin KHCN, giới thiệu, quảng bá những mô hình, kết quả nghiên cứu KHCN ở địa phương; tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các cơ sở sản xuất và lưu thông trên địa bàn…
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.710
Truy cập hiện tại 1.445 khách