Tìm kiếm
Kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa VI thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Ngày cập nhật 21/07/2020

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn thị xã, kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã nghe các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, VKSND, TAND thị xã và các cơ chức năng khác trình HĐND thị xã; thông báo của UBMTTQVN thị xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã.
 
HĐND thị xã đã dành thời gian để thảo luận, đánh giá các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; phân tích về những thuận lợi, khó khăn để quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời thực hiện dân chủ, có trách nhiệm hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.
 
HĐND thị xã đã thông qua những nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về  quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch  đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 9; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021.
 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Xuân Giao, Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định, các nghị quyết được HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp sẽ tạo cơ sở, căn cứ pháp lý để UBND thị xã tổ chức điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đã đề ra.
 
“Thời gian còn lại của năm 2020, bên cạnh thời cơ và thuận lợi, chúng ta sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm phấn đấu, huy động cao nhất mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố tiềm lực về quân sự, quốc phòng, ứng phó có hiệu quả trước những khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà HĐND đã đề ra từ đầu năm”, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao nhấn mạnh.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị, sau kỳ họp, UBND thị xã và các cấp, các ngành cần tổ chức quán triệt, nhanh chóng cụ thể hoá những nội dung mà kỳ họp đã thông qua; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, vững chắc trên các lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thị xã bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát để đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, góp phần giúp UBND thị xã, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đặc biệt chú trọng giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách; giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân đồng sức, đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, công tác để quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.698
Truy cập hiện tại 1.440 khách