Tìm kiếm
Hương Thủy hoàn tất chi trả hỗ trợ người ảnh hưởng bởi Covid-19
Ngày cập nhật 01/07/2020

Tính đến ngày 30/6, thị xã Hương Thủy đã hoàn tất công tác chi trả hỗ trợ 3 nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo danh sách UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng tại phường Thủy Dương

Đợt này, có 999 đối tượng của 3 nhóm, gồm: hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng từ thời điểm 15/1/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đã nhận tổng số tiền 999 triệu đồng (1 triệu đồng/người). Đây là số tiền hỗ trợ tháng 4 được Hương Thủy tiến hành chi trả từ ngày 10/6.
 
Theo bà Võ Thị Minh Thảo, Trưởng phòng LĐ, TB&XH thị xã Hương Thủy, hiện thị xã còn gần 2.000 đối tượng thuộc 3 nhóm nói trên. Hồ sơ những đối tượng này đã được gửi liên thông lên tỉnh theo đúng quy trình và sẽ nhận hỗ trợ sau khi tỉnh phê duyệt.
 
Sau khi đi đầu trong tiến hành chi trả hỗ trợ cho 1.139 đối tượng có công cách mạng, 4.763 đối tượng bảo trợ xã hội, 889 hộ cận nghèo và 728 hộ nghèo trên địa bàn vào ngày 28/4, đến ngày 10/6, Hương Thủy tiếp tục là địa phương tiến hành sớm nhất công tác chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng còn lại, cũng như hoàn tất công tác này như dự kiến.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 805 khách