Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 23 (khóa XV)
Ngày cập nhật 26/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 23 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết Đại hội Đảng các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; cho ý kiến lần cuối Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI và thực hiện quy trình bầu bổ sung nhân sự Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Giá trị sản xuất ước thực hiện 11.872 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 10.500 tỷ đồng, đạt 39,47% kế hoạch, giảm 5,23%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch, giảm 7,89%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 322 tỷ đồng, đạt 46,4% kế hoạch, giảm 2,42%; Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 479,5 tỷ đồng, đạt 71,9% dự toán; Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị luôn được quan tâm; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của các năm trước và công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư khi có khối lượng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý sử dụng vỉa hè các tuyến đường chính có những chuyển biến tích cực, rõ nét; phong trào “Chủ nhật xanh” được phát động, hưởng ứng và lan tỏa.

Đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị của thị xã, mừng Xuân Canh Tý - 2020, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Đề án quy hoạch mở rộng thành phố Huế.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Đã triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 9.055 đối tượng với số tiền hơn 11 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực; Hội đồng Nhân dân thị xã và các phường, xã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thị xã đến cơ sở.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp: Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về triển khai công tác đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI. Đến ngày 13/6/2020, toàn bộ 37/37 TCCSĐ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, đúng quy định từ khâu tuyên truyền đại hội, chuẩn bị văn kiện, công tác bảo đảm, công tác nhân sự và tổ chức đại hội. Báo cáo Chính trị tại đại hội được xây dựng theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng và bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đánh giá đúng những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, hạn chế. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ cũng đã xác định được khâu đột phá để phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. 

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ cơ sở được chuẩn bị chu đáo, đánh giá khách quan về ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cả nhiệm kỳ. Việc tổ chức góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI được các đảng bộ, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc. 

Công tác nhân sự các cấp được chuẩn bị kỹ càng, được sự tín nhiệm cao của đại hội, nâng cao chất lượng, cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trong cấp ủy đã tăng lên. Kết quả: Tổng số cấp ủy viên được bầu tại đại hội là 285/287 đồng chí, trong đó nữ 68 đồng chí (chiếm 23,69%); dưới 35 tuổi 33 đồng chí (chiếm 11,49%); đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bầu 219 đại biểu chính thức và 40 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ thị xã XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác chuẩn bị Dự thảo các văn kiện tại Đại hội được Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Thị ủy chủ động chuẩn bị sớm để tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhiều lần trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, ý kiến tham gia của cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ; gửi lấy ý kiến tại Đại hội các TCCSĐ trực thuộc...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 2.858 khách