Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động
Ngày cập nhật 12/05/2020

Thực hiện Nghị quyết 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thưc hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; các văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH và NHCSXH tỉnh, NHCSXH thị xã Hương Thủy tiến hành triển khai các chính sách cho vay hỗ trợ, trong đó có chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ông Châu Đình Ngữ, Giám đốc NHCSXH thị xã cho biết, đối tượng được vay gói hỗ trợ lãi suất 0% là người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019; có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho NHCSXH. Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.   
 
Về quy trình, thủ tục xét duyệt đủ điều kiện vay vốn, chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt điều kiện vay vốn đến UBND thị xã, nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND thị xã thẩm định, tổng hợp danh sách, trình UBND tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, gửi chi nhánh NHCSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
 
Sau khi khách hàng được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ đề nghị vay vốn NHCSXH. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, NHCSXH phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.
 
NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng vay vốn. Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở danh sách người lao động bị ngừng việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng vay vốn. Việc cho vay của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020. Mọi thông tin liên quan đến thủ tục, hồ sơ vay vốn, khách hàng liện hệ trực tiếp NHCSXH thị xã.
 
“Hiện nay, UBND thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, UBND cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH thực hiện rà soát hộ vay vốn từ NHCSXH bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 để có hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bằng các giải pháp như điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý rủi ro theo quy định”, ông Ngữ cho biết thêm.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.188
Truy cập hiện tại 2.600 khách