Tìm kiếm
Đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 11/05/2020

“Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần xây dựng thị xã Hương Thủy xứng tầm là trung tâm kinh tế và đô thị động lực của tỉnh” là mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức sáng 7/5. Đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND đã ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, với nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trên 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng hơn 96%; thu ngân sách năm 2019 đạt 1.420 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm 2015; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%; thị xã Hương Thủy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về trường đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ hơn 81%. Với những kết quả đạt được, năm 2020, thị xã Hương Thủy vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba. 

Để thực hiện được mục tiêu chung “Góp phần xây dựng thị xã Hương Thủy xứng tầm là trung tâm kinh tế và đô thị động lực của tỉnh”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã đã đề ra nhóm giải pháp và 7 chỉ tiêu cơ bản, trong đó phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã đã đạt được trong nhiệm qua, nhất là công tác tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND&UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực; các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình; không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần quan trọng hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND lần thứ XV đề ra.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phải xác định đúng đắn vị trí hàng đầu là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã. Trước hết, phải tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI sắp đến. 
 
Có kế hoạch và phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng chi bộ phòng, ban, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và của Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng và thực hiện công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công thị xã; lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. 
 
Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã có những giải pháp để nâng cao đạo đức, lối sống, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Huế và con người Huế.. Thực hiện các chuẩn mực văn hóa, văn hóa quản lý, văn hóa công sở. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan vững mạnh.
 
Chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, trình độ cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, thật sự tiền phong, gương mẫu, có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời tham mưu giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. 
 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; chủ động phát hiện để phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác dân vận chính quyền. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. 
 
Đổi mới phong cách lề lối làm việc, trước hết là cấp ủy; phân công, phân nhiệm đối với từng cấp ủy viên, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung trong sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của Đảng bộ tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; tăng cường công tác quản lý đảng viên kể cả nơi cư trú và đơn vị; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới.
 
 
Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Tặng hoa các đồng chí BCH khóa XV, thôi tham gia BCH khóa mới
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 831 khách