Tìm kiếm
Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020: hoàn thành trước ngày 31/7/2020
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

 

Theo nội dung Quyết định: Kết thúc học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học trước ngày 30/6/2020; xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2020; đối với công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (Lớp 1, lớp 6 và lớp 10) phải hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

Quyết định cũng quy định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; thay thế Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh; có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng với năm học 2019-2020.

 

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 839 khách