Tìm kiếm
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 24/04/2020

Thực hiện Công văn số 3388/UBND-GD ngày 23 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 610/UBND-VP ngày 23/4/2020 và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường: Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3388/UBND-GD ngày 23/4/2020 nêu trên (đính kèm Công văn).

2. UBND các xã, phường:

- Chỉ đạo các ngành chức năng trực tiếp kiểm tra, theo dõi và yêu cầu cam kết không ra khỏi nơi lưu trú khi không thực sự cần thiết trong thời gian 14 ngày đối với các người đến/trở về từ vùng có nguy cơ cao theo phân loại của Chính phủ. Tổ chức quản lý, giám sát việc tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày đối với các người đã cách ly tập trung trở về địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ khai báo y tế toàn dân trên Hue-S, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2020.

- Quản lý chặt chẽ những người đến lưu trú trên địa bàn gắn với việc khai báo y tế theo đúng quy định.

3. Trung tâm VHTT&TT thị xã, UBND các xã, phường: Kịp thời truyền thông nội dung Công văn số 3388/UBND-GD ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khai báo y tế trên Hue-S và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Phòng Y tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã:

- Chủ động phối hợp với các địa phương, Công an để nắm thông tin về những công dân từ ngoại tỉnh vào địa phương, trên cơ sở đó khẩn trương tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại vùng nguy cơ cao.

- Phối hợp với phòng GD&ĐT thị xã làm tốt công tác vệ sinh học đường trước, trong thời gian học sinh đi học trở lại.

- Phối hợp với chính quyền địa phường tổ chức quản lý, giám sát việc tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày đối với các người đã cách ly tập trung trở về địa phương.

6. Công an thị xã: Tiếp tục phát huy phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật, đua xe trái phép...phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát những người đến lưu trú trên địa bàn gắn với việc khai báo y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 831 khách