Tìm kiếm
Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 21/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch 66-KH/TU, ngày 18/9/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Thị ủy Hương Thủy long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XVI - đơn vị điểm của Đảng bộ thị xã Hương Thủy. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Tổ giúp việc Đại hội của Ban Thường vụ Thị ủy.

Trong nhiệm kỳ qua tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trước yêu cầu tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy trong tình hình mới, nhưng Đảng bộ đã biết phát huy truyền thống, kinh nghiệm để lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác; tham mưu phục vụ tích cực cho sự lãnh đạo của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác xây dựng Đảng trên các mặt; về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng Nghị quyết Đại hội đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Qua đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Thị ủy đã đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu: Không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; 100% cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện tốt Quy ước cơ quan văn hóa; và 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt chuẩn gia đình văn hoá. Giữ vững và nâng cao chất lượng Cơ quan văn hoá; Hằng năm, 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 100% đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến bình cơ quan hằng năm đều đạt danh hiệu cao nhất; Hằng năm, các chi bộ đều được xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần đoàn kết, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy lần thứ XVI đã bầu 7 đồng chí vào BCH khóa mới, lấy phiếu giới thiệu để BCH bầu chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số chỉ tiêu chủ yếu và phát động chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.779.233
Truy cập hiện tại 1.711 khách