Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị về công tác đánh giá Trung tâm HTCĐ và “Cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2016-2018
Ngày cập nhật 23/07/2019

Sáng ngày 18/7, tại Hội trường phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức Hội nghị về công tác đánh giá Trung tâm HTCĐ và xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2018 cho 03 đơn vị: Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

 

Đại biểu các đơn vị Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung cơ bản về: Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GD&ĐT; tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ; Thực trạng và phương hướng phát triển trong thời gian tới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; giám sát, đánh giá các tiêu chí theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT và các TTHTCĐ… Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các cán bộ hội khuyến học cơ sở thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả ở đơn vị mình; đồng thời cũng là dịp để Hội khuyến học các huyện, thị xã có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm công tác khuyến học. Trong đó, đi sâu phân tích một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện 02 chuyên đề này, các đại biểu cũng bày tỏ những khó khăn, vướng mắc:

* Đối với Trung tâm HTCĐ: Các xã, phường không đủ nhân lực để thực hiện, đối với những xã, phường Ban giám đốc đều kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động vẫn còn hạn chế, chủ yếu trợ cấp cho Chủ tịch, PCT Trung tâm HTCĐ; Ban chỉ đạo hoạt động còn nhiều hạn chế; thiếu chủ động để xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; chế độ báo cáo, cung cấp số liệu còn hạn chế,…

* Đối với “Cộng đồng học tập” cấp xã: Thiếu sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên; chưa có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT cho các huyện, thị xã, các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả; các tiêu chí còn quá rườm rà (có 6 tiêu chí trùng lắp với phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng đời sống văn hóa); kinh phí hoạt động còn khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, các đại biểu mong muốn cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo về mặt quản lý Nhà nước; ngành GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, website của đơn vị... tới cán bộ, công chức, viên chức và người dân góp phần nâng cao nhận thức về mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã; kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm các thành viên phụ trách xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp huyện và cấp xã tham gia kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã; kịp thời phát hiện những mô hình hay, điển hình tốt để phổ biến cho các đơn vị trong tỉnh trao đổi, học tập và để tuyên dương, khen thưởng.

Nhìn chung, hoạt động của các TT HTCĐ, xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Thanh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.181 khách