Tìm kiếm
Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 07/07/2019

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn thị xã, kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

 

Đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã nghe báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung; thông báo của UBMTTQVN thị xã về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm; báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thị xã về công tác thẩm tra. Hội nghị cũng đã được nghe UBND thị xã trình bày Đề án “Hỗ trợ, sửa chữa cơ sở vật chất hệ thống y tế trên địa bàn”; HĐND thị xã trình bày chương trình giám sát năm 2020 và báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã.

Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm.
 
HĐND thị xã đã thông qua những nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020; Nghị quyết về danh mục đầu tư công thị xã năm 2020; Nghị quyết về Đề án“hỗ trợ, sửa chữa cơ sở vật chất hệ thống y tế trên địa bàn thị xã”; Nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020.
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thông báo Quyết định của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Đỗ Xuân Giao;  miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Tuyến, ông Ngô Văn Vinh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tôn Thất Anh Phú, ông Trần Duy Đức. 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thị xã tổ chức điều hành, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tổ chức thực hiện.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị, sau kỳ họp, UBND thị xã và các cấp, các ngành cần tổ chức quán triệt, nhanh chóng cụ thể hoá những nội dung mà kỳ họp đã thông qua; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, vững chắc trên các lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thị xã bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát để đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, góp phần giúp UBND thị xã, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đặc biệt chú trọng giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách; giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân đồng sức, đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, công tác để quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 634 khách