Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày cập nhật 03/07/2019

Chiều 1/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Anh Thư – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã. 

 
Tại lễ bế giảng
 
Sau 8 ngày học, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
Kết thúc khóa học, 58 học viên được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 12 học viên đạt loại giỏi, 43 học viên đạt loại khá.  
 
Đồng chí Võ Tuần - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã trao giấy chứng nhận cho các học viên.
 
Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã  biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.638 khách