Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên
Ngày cập nhật 13/06/2019

Sáng ngày 11/6/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên từ năm 2015 đến nay. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Quang - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Cơ sở đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Đỗ Xuân Giao - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

Đảng bộ thị xã Hương Thủy có 40 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 đảng bộ và 17 chi bộ với 4.105 đảng viên, đang sinh hoạt tại 272 chi bộ trực thuộc cơ sở; trong đó: có 101 chi bộ địa bàn dân cư, 48 chi bộ sự nghiệp công lập, 50 chi bộ cơ quan hành chính; 12 chi bộ quân sự xã, phường, 8 chi bộ công an xã, phường, 14 chi bộ trong lực lượng vũ trang, 2 chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 3 chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà nước, 4 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, 9 chi bộ trong doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài và 10 chi bộ hợp tác xã.

Xác định công tác kết nạp đảng viên là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ, kịp thời bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ có chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị xã Hương Thủy của thời kỳ mới. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy giao chỉ tiêu kết nạp trong năm cho các tổ chức cơ sở đảng, đôn đốc chú trọng thực hiện vào các dịp kỷ niệm lớn trong năm. Định kỳ, Ban Thường vụ Thị ủy xét, ra quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đảng ủy, chi bộ cơ sở phối hợp làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là kịp thời quán triệt, triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác kết nạp đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên và thực hiện có hiệu quả, theo đúng nguyên tắc, thủ tục, đảm bảo được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tạo nguồn đã được các cấp uỷ cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ hơn. Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, các ban của Thị ủy, Trung tâm BDCT thị xã phối hợp cùng với các cấp uỷ đảng cơ sở mở 12 lớp nhận thức về Đảng, với 937 học viên; 8 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 735 đảng viên tham gia học tập. Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đã gắn liền với việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, quyền hạn cho đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp. Kết quả từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2019, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã kết nạp được 566 đảng viên, góp phần nâng số lượng đảng viên toàn Đảng bộ thị xã lên 4.105 đồng chí, tăng 634 đồng chí so với số lượng đảng viên cuối năm 2015 là 3.472 đồng chí (Trong số 566 đảng viên mới có 345 đảng viên nữ, chiếm 68,95%; đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 453 đ/c, chiếm 80,03%).

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắng trao đổi, thảo luận về những khuyết điểm, hạn chế của công tác kết nạp đảng viên trong thời gian qua, nhất là công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở chi bộ các trường học, Công ty cổ phần…

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tiến hành lấy phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 1.187 khách