Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/04/2019

Báo cáo chính sách môi trường xã hội của Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh TT Huế đã được Ngân hàng thế giới (WB) thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt. 

Nội dung của các báo cáo gồm:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

- Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

- Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

- Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Nội dung chi tiết của các báo cáo ở file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.685.594
Truy cập hiện tại 8.699 khách