Tìm kiếm
Hỗ trợ phát triển ít nhất 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày cập nhật 18/03/2019

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

 

Theo đó, với các mục tiêu là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công; Hỗ trợ phát triển ít nhất 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển ít nhất 4 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ít nhất 01 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư.

Với các nhiệm vụ chủ yếu là: 
1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” và các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
c) Tiếp tục xây dựng Chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công ở trong và ngoài tỉnh.
2. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng, Quốc gia năm 2019. Trong đó có hỗ trợ, giới thiệu các ý tưởng, dự án đạt giải thưởng cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh tham gia dự thi, trưng bày, giới thiệu
b) Tổ chức hội thảo, tọa đàm về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c) Tổ chức diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
d) Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
đ) Tổ chức chương trình kết nối giữa Doanh nghiệp đang phát triển và Thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các sự kiện giao lưu, kết nối các câu lạc bộ khởi nghiệp.
3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Thành lập Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Hình thành các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng.
        c) Hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ thông tin.
d) Tiếp tục thực hiện để hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về sản phẩm nghề truyền thống và các đặc sản địa phương. 
đ) Vận động thành lập ít nhất 03 câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các huyện, thị xã thành phố Huế.
4. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Tổ chức 01 khóa đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Tổ chức 01 lớp đào tạo nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp cho đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên các địa phương trong tỉnh.
d) Tổ chức 01 lớp tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
đ) Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
e) Tổ chức 02 lớp tập huấn thiết kế truyền thông và marketing cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp. 
g) Tổ chức 01 khóa huấn luyện về ươm tạo thúc đẩy phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cuộc thi khởi nghiệp và những đối tượng muốn khởi nghiệp.
h) Tổ chức 01 hội nghị phổ biến, trao đổi về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, cho vay liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
i) Tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
k) Tổ chức 02 khóa đào tạo, tập huấn về phương pháp kiểm chứng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp nhằm định hướng phát triển.
5. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp
a) Xây dựng, kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
b) Thành lập đoàn đi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác.
c) Tổ chức 01 đợt kết nối giữa người cố vấn và người được cố vấn, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, phân tích đầu tư và quản lý khoản đầu tư.
6. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
a) Tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ vốn mồi giúp hiện thực hóa ý tưởng.
b) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 

 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.509.690
Truy cập hiện tại 1.292 khách