Tìm kiếm
Kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới của xã Thủy Bằng
Ngày cập nhật 09/01/2019

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

ĐVT

Tiêu chuẩn đạt chuẩn

Kết quả thực hiện

Kết quả

 tự đánh giá của thị

I. QUY HOẠCH

 

 

 

 

1

Quy hoạch

 

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn

 

Đạt

Đạt

 Đạt

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

 

Đạt

Đạt

 Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

 

 

2

Giao thông

 

2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

 

Theo QĐ 1435

 

Đạt

100%

(11,7km/11,7km)

Đạt

2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm

 

Đạt

100%

(5,4km/5,4km)

 Đạt

2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

 

Đạt

100%

(10,474km/10,474km)

 Đạt

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm

 

Đạt

100%/80%

(7,1km/7,1km)

 Đạt

3

Thủy li

 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

 

Theo QĐ 1435

91,2%

118,3/130

 Đạt

3.2. Đảm bảo đủ Điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ

 

Đạt

Đạt

 Đạt

4

Điện

 

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn

 

Đạt

Đạt

 Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

%

≥98%

Đạt

100%

 

 Đạt

 

5

Trường học

 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia

%

≥80%

Đạt 80%

4/5

 Đạt

6

Cơ sở vật chất văn hóa

 

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã

 

Theo QĐ 1435

Đạt

  Đạt

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định

 

Đạt

 Đạt

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng

%

100%

Đạt

11/11

 Đạt

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

 

 

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa

 

Theo QĐ 1435

Đạt

       Đạt

8

Thông tin và Truyền thông

 

8.1. Xã c&o