Tìm kiếm
Tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày cập nhật 07/11/2018

Sáng 7/11, Phòng VH&TT thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 22 ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho đội ngũ cán bộ công chức văn hóa, các thôn trưởng, tổ trưởng trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã đến dự và phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về hương ước, quy ước; kỹ năng kiểm tra, rà soát quy ước, hương ước; một số biện pháp tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng quy ước, hương ước theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó xác định rõ, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; đảm bảo nguyên tắc tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân…
 
Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước; phát huy được vai trò của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Cũng tại hội nghị lần này, UBND thị xã đã phổ biến một số văn bản mới của tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ karaoke di động.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 815 khách